Jesteśmy dobrzy

Wczorajsze czytanie. Nie specjalnie wybrane, żeby pasowało do naszej sytuacji, ale do nas skierowane. Nie wyjątkowo – tak po prostu, normalnie, zwyczajnie.
Żywe słowo, delikatne i nie narzucające się. Czyste i prawdziwe. ❤️❤️❤️

(Dn 3, 25. 34-43)
Powstawszy, Azariasz tak się modlił, a otwarłszy usta, mówił pośród ognia: „Nie opuszczaj nas na zawsze – przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia, przez wzgląd na Twego przyjaciela, Abrahama, sługę Twego, Izaaka, i Twego świętego – Izraela. Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka ani wodza, ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwocin i doznać Twego miłosierdzia. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. Jak całopalenia z baranów i cielców, i z tysięcy tłustych owiec, tak niechaj dziś będzie nasza ofiara przed Tobą i niech Ci się podoba! Ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu. Teraz zaś idziemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławnym, Panie!”

Dziękuję, że Jesteś Boże! ?
Że Jesteś dobry.
I dziękuję, że ludzie są dobrzy.
Zawsze złościłam się, kiedy ktoś mówił, że człowiek z natury jest zły. Dziś utwierdzam się w przekonaniu, że to nieprawda.?

Jesteśmy dobrzy. Takimi nas stworzyłeś. I tacy się dziś budzimy. Wyciągamy swoje serca, a zaraz za nimi dłonie, gotowe do pomocy. ?

Jednoczymy się i ruszamy na pomoc starszym, chorym i zapracowanym. Tym, którzy nie dadzą rady sami o siebie  zadbać w czasie zagrożenia.

Jestem dumna, że nie dajemy się opanować przez strach, ale na przekór niemu, jesteśmy wierni swojemu powołaniu!
Bo CZŁOWIEK Z NATURY JEST DOBRY! ❤️?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *